Zaznacz stronę

HF5500

Inspur HF5500 pamięć all-flash

Doskonała wydajność, najwyższa wytrzymałość, zaawansowane funkcje.

Zintegrowany system pamięci flash Inspur HF5500 to produkt klasy średniej ze specjalnie zaprojektowanym i zoptymalizowanym systemem operacyjnym dedykowanym środowiskom cloud computing i big data. Dzięki wysokiej wydajności, wnoszonym małym opóźnieniom, rozbudowanej skalowalności, bogatym funkcjom oprogramowania i wiodącym w branży platformom sprzętowym, spełnia on potrzeby związane z przechowywaniem danych, odtwarzaniem po awarii, tworzeniem kopii zapasowych w różnych aplikacjach, takich jak OLTP/OLAP, służących wirtualizacji czy udostępnianiu plików w dużych i średnich bazach danych. Zaawansowany system pamięci masowej Inspur HF5500 zapewnia najwyższy poziom wydajności, funkcjonalności, niezawodności i łatwości użytkowania. Rozwiązanie HF5500 jest stosowane w instytucjach rządowych, finansowych, komunikacji, energetyce, mediach, służbie zdrowia, edukacji, MŚP oraz w wielu innych branżach.

Najważniejsze cechy

Cechy produktu

Zunifikowana macierz

 • Unifikacja SAN+NAS: Usługi blokowe i obsługa plików mogą być dostarczane w tym samym systemie pamięci masowej, co upraszcza architekturę centrów danych, zmniejsza koszty operacyjne i konserwacji oraz w sposób elastyczny reaguje na różne potrzeby biznesowe.
 • Wiele protokołów: protokoły takie jak iSCSI, FC, NFS, CIFS, HTTP i FTP są obsługiwane w celu zaspokojenia potrzeb związanych z przechowywaniem aplikacji, takich jak bazy danych, udostępnianie plików czy przetwarzanie danych w chmurze.

Zaawansowana architektura

 • Architektura Active-Active: Inspur HF5500 wykorzystuje wiodącą w branży aktywną architekturę pamięci masowej. Moduł kontrolera HF5500 (CM) posiada zintegrowany kontroler dysków, który zapewnia zrównoważenie obciążeń pomiędzy modułami CM, tym samym eliminując wąskie gardła wydajności CM i zapewniając wysoką dostępność systemu oraz ciągłość działania.
 • Skalowalna architektura: System pamięci masowej Inspur HF5500 zapewnia skalowanie bez przestojów w pracy i jest w stanie obsłużyć do 8 CM oraz pamięć podręczną (cache) na poziomie TB, umozliwiając liniowy wzrost zasobów pamięci masowej klienta, a tym samym zaspokaja zmieniające się wymagania biznesowe klientów.
 • Pamięć HA: Aktywny system pamięci masowej Inspur HF5500 jest w pełni redundantny pod względem architektury i posiada w pełni modularną konstrukcję wyposażoną w redundantną pamięć cache, zasilacze i wentylatory oraz aktywne moduły CM. Główne komponenty nie posiadają pojedynczych punktów awarii. Inspur HF5500 zapewnia rozbudowę sprzętu bez przerw w pracy, aktualizację oprogramowania, konserwację systemu oraz ochronę danych podczas nieprawidłowego wyłączenia systemu.
 • Zunifikowana platforma oprogramowania: W oparciu o zunifikowaną platformę oprogramowania dane mogą być swobodnie przesyłane (migrowane) pomiędzy systemami pamięci masowej. Zastępując moduły CM, produkty low-end mogą zostać rozbudowane do wersji high-end bez konieczności migracji danych.
 • Wysokie parametry pamięci: HF5500 może rozszerzyć do 8 modułów kontrolerów z pamięcią podręczną systemu do 1024 GB. System obsługuje do 2100 dysków SSD, zapewniając ogromną przestrzeń pamięci na poziomie PB.

 

Inteligentne funkcje oprogramowania

 • Inteligenta funkcja thin provisioning (TP): Przydział zasobów pamięci nie jest już ograniczony fizyczną wielkością miejsca do przechowywania. Zwiększanie pamięci na żądanie może obniżyć początkowe koszty i znacznie poprawić wykorzystanie zasobów pamięci masowej.
 • Inteligentna kopia lokalna: Inteligentna kopia lokalna zawiera trzy rodzaje lokalnych funkcji ochrony danych: inteligentne klonowanie, inteligentne migawki (snapshot) oraz inteligentne kopie zapasowe. Funkcje te spełniają wymagania dotyczące testowania aplikacji, ich rozwoju, wykonywania analiz, tworzenia kopii zapasowych itd. Funkcjonalność ta pozwala na zaoszczędzenie przestrzeni dyskowej oraz obniżenie kosztów. Ciągła ochrona z wykorzystaniem macierzy flash pozwala na ich odzyskanie danych w dowolnym momencie.
 • Inteligentne tworzenie kopii lustrzanych: Tworzona jest lustrzana kopia woluminów mapowanych do hosta. Identyczne kopie danych są zapisywane w dwóch pulach pamięci, zapewniając nieprzerwany dostęp aplikacji do operacji IO, w przypadku gdy jedna z kopii jest uszkodzona.
 • Inteligentny tiering danych: Tiering danych z wykorzystaniem dysków SSD umożliwia migrację najczęściej wykorzystywanych danych pomiędzy różnymi nośnikami pamięci, w celu uzyskania najlepszej równowagi pomiędzy kosztami i wydajnością pamięci masowej, a także w celu przyspieszenia zwrotu z inwestycji (ROI).
 • Inteligentna obsługa danych: w celu spełnienia wielu wymagań aplikacji dotyczących operacji IO, wydajność odczytu i zapisu woluminu jest dynamicznie zarządzana zgodnie z żądaniami użytkownika.
 • Inteligentna kompresja online: Najlepsza w branży kompresja sprzętowa w czasie rzeczywistym z zaawansowanymi algorytmami, zapewniającymi najlepsze współczynniki kompresji, bez wpływu na wydajność pamięci masowej. Współczynnik kompresji dochodzi do 5:1.
 • Inteligentna heterogeniczna wirtualizacja: heterogeniczna wirtualizacja pamięci masowej systemu pozwala na przejęcie zasobów pamięci masowej innych dostawców, ujednolicenie wirtualnej puli zasobów oraz zapewnić usługi ochrony danych i ich migracji.
 • Inteligentna replikacja pozwalająca na odzyskiwanie po awarii: Dostępne są synchroniczne i asynchroniczne technologie replikacji umożiwiające odtworzenie danych po wystąpieniu awarii, spełniające różne wymagania klientów (RTO i RPO), zapewniające ciągłość biznesową, tworzące centrum odzyskiwania danych w razie awarii (w trybie Geo-Redundant).
 • Inteligentna pamięć masowa A/A: Inspur HF5500 oferuje rozwiązanie A/A (active-active) w centrach danych, osiągając RTO = 0 i RPO=0 oraz zapewniając zerową utratę danych i zerowe przerwy w dostarczaniu usług.
 • Inteligentne tworzenie warstw w chmurze: wyjątkowa technologia tieringu w chmurze, z unikalnymi możliwościami hybrydowego przechowywania danych, oferuje buforowanie w chmurze, odzyskiwanie po awarii, tworzenie kopii zapasowych i wiele funkcji dodatkowych. Tworzenie kopii zapasowych danych w chmurze jest możliwe bez konieczności zakupu zewnętrznego oprogramowania, co pomaga zmniejszyć złożoność kopii zapasowych i skutecznie zapewnia bezpieczeństwo danych. Dzięki ekonomicznemu i skalowalnemu systemowi przechowywania w chmurze oraz lokalnej architekturze centrów danych, klienci mogą łatwo przenosić swoje dane pomiędzy lokalnymi centrami danych a chmurami publicznymi.
 • Inteligentne usługi plikowe: dostępne są wszystkie usługi dostępu plikowego. System pamięci masowej zapewnia usługi blokowe i plikowe bez konieczności stosowania zewnętrznej bramy NAS.
 • Inteligentne oprogramowanie do zarządzania: Pamięć Inspur HF5500 oferuje zunifikowane oprogramowanie do inteligentnego zarządzania. Zestaw oprogramowania może zarządzać wszystkimi produktami platformy pamięci masowej HF5500 oraz ich konserwacją. Takie rozwiązanie umożliwia obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności.

 

Rozwiązania

Rozwiązania dla różnych wymagań wydajnościowych i rodzajów biznesu

Opis rozwiązania: Wraz z pojawieniem się nowych form IT, typy danych pamięci masowej wykazują tendencję do dywersyfikacji (blok / plik), a różne usługi wymagają różnych wydajności. Inspur HF5500 to zunifikowany system pamięci masowej obsługujący wiele protokołów i interfejsów hosta. Pełny zakres cech i funkcji oprogramowania odpowiada różnym wymaganiom klientów.

 

Wartość dla klienta: Macierz Inspur HF5500 zapewnia usługi pamięci masowej o niskim opóźnieniu i dużej liczbie IOPS dla aplikacji danych, umożliwiając ujednolicenie sieci SAN i NAS bez konieczności użycia bram NAS. Różnorodne funkcje oprogramowania zapewniają klientom wiele korzyści: wzrost wydajności, redukcję początkowych kosztów inwestycji oraz ochronę całkowitego kosztu użytkowania.

Rozwiązanie A/A pamięci masowej Inspur

Opis rozwiązania: Misje krytyczne są bardziej wymagające nie tylko pod względem wydajności, ale także ciągłości działania. Inspur HF5500 gwarantuje ciągłość działania i wysoką dostępność aplikacji dzięki zastosowanej technologii A/A (active-active). W przypadku awarii dowolnego urządzenia pamięci masowej zadziała mechanizm przełączania. Ta funkcjonalność powoduje, że inne urządzenie pamięci masowej przejmuje funkcje uszkodzonego komponentu, zapewniając tym samym nieprzerwany dostęp do wszystkich usług.

Wartość dla klienta: Zastosowane w macierzy Inspur HF5500 rozwiązanie active-active odznacza się niezawodnością, wysokim poziomem bezpieczeństwa, dopracowaną technologią, łatwością obsługi, wysoką wydajnością oraz funkcjonalnością związaną z automatycznym przełączaniem bez potrzeby stosowania bram wirtualizacyjnych. Możliwość łączenia z różnymi systemami pozwala na uzyskanie wysokiej dostępności pomiędzy centrami danych oraz zapewnia stały dostęp do usług (RPO=0, RTO=0).

Specyfikacja produktu

Nazwa modelu HF5500
Kontrolery 2-8
Szafa/obudowa kontrolera 2U25
Procesor Wielordzeniowy
Pamięć podręczna Cache 128GB~1024GB
Protokoły pamięci masowej FC, FCoE, iSCSI, NFS, CIFS, HTTP, FTP
Rodzaje portów front-end 16Gb FC, 8Gb FC, 10Gb FCoE, 1/10Gb iSCSI
Rodzaj dysku Dysk SSD klasy enterprise
Liczba dysków 525~2100
Liczba slotów front-end 6~24
Liczba portów front-end 32~128
Liczba portów back-end 12~48
Typ portów back-end pojedynczy port SAS3.0; 4 x 12Gbps, maks. 2304Gbps
Obudowa dyskowa 2U25
Poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Usprawnienia efektywności wykorzystania zasobów Inteligentne Thin Provisioning (InThin)

Inteligentna wirtualizacja RAID (InRAID)

Inteligentna migracja danych (InMigration)

Inteligentna kompresja online (InCompression)

Smart volume tuning (InTune)

Inteligentna heterogeniczna wirtualizacja (InVirtualization)

Inteligentna obsługa plików (InFileService)

Inteligentne tworzenie warstw pamięci (InTier)

Oprogramowanie do ochrony danych Inteligentne migawki (InSnapShot)

Inteligentne klonowanie (InClone)

Inteligentne tworzenie kopii zapasowych (InBackup)

Inteligentne tworzenie kopii lustrzanych (InVdiskMirror)

Inteligentne kopie zdalne (InRemoteCopy)

Inteligentna technologia active-active A/A (InMetro)

Inteligentne tworzenia warstw w chmurze (InCloudTier)

Inteligentne szyfrowanie (InEncryption)

Zagwarantowanie obsługi krytycznych aplikacji Inteligentna jakość usług (InQoS)

Inteligentne automatyczne partycjonowanie cache (InAutoPartition)

Heterogeniczna wirtualizacja: obsługa ponad 95% modeli dostępnych na rynku dla ujednoliconego zarządzania.

Wirtualizacja RAID: wirtualizacja na poziomie bloków, równoważenie obciążenia systemu, brak dysków typu hotspot.

Obsługa systemu wirtualizacji: Wsparcie techniczne wirtualizacji, włączając w to obsługę wtyczek IntelliSense, takich jak VAAI, VVOL, VASA, integrację Vcenter itp.

Funkcje wirtualizacji