Zaznacz stronę

Rozwiązania SAP HANA

HANA

Idealna infrastruktura do obliczeń w pamięci (in-memory) dla SAP HANA

Przyspiesz swój biznes dzięki SAP HANA

Inspur oferuje rozwiązania SAP HANA, które zapewniają aplikacjom biznesowym SAP dostęp do danych w czasie rzeczywistym oraz umożliwiają zintegrowanie procesów analitycznych z biznesowymi.

Optymalna wydajność

Zoptymalizowane rozwiązania SAP HANA zapewniają wysoką przepustowość oraz brak opóźnień przy użyciu technologii PCIe SSD i IB.

Dostępność 99,999%

Zestaw ponad 80 funkcji RAS pozwala stworzyć niezawodne środowisko dla kluczowych aplikacji.

Swoboda konfiguracji

Szerokie możliwości konfiguracji, m.in. single-node oraz scale-out, spełniają potrzeby zarówno firm z sektora MŚP, jak i dużych korporacji.

Rozwiązania

Rozwiązania SAP HANA od Inspur powstały w oparciu o wysokowydajne serwery rack NF8480M4 oraz TS860G3. Zapewniają aplikacjom biznesowym SAP dostęp do danych w czasie rzeczywistym oraz umożliwiają zintegrowanie procesów analitycznych z biznesowymi.

Co nowego

Kompletne rozwiązanie SAP HANA od Inspur obejmuje platformę sprzętową, wstępnie zintegrowane oprogramowanie oraz kompleksowy pakiet usług. Zapewnia firmom płynną implementację SAP HANA dzięki swej niezawodności, skalowalności i szerokim możliwościom konfiguracji.

Innowacyjne platformy Inspur znacznie poprawiają dostępność danych biznesowych oraz prędkość ich pobierania, ułatwiając podejmowanie decyzji.

Najważniejsze informacje

W wielu branżach gromadzi się, przechowuje i udostępnia dane na niespotykaną dotychczas skalę, co sprawia, że ilość informacji pochodzących z różnych źródeł rośnie lawinowo. Firmy odkrywają nowe sposoby na ich wykorzystanie, posiłkując się nimi podczas podejmowania ważnych decyzji biznesowych oraz poprawiania jakości swoich procesów operacyjnych.

Implementacja SAP HANA zapewnia wgląd w przydatne dane biznesowe w czasie rzeczywistym, przyspiesza podejmowanie decyzji oraz umożliwia prognostykę marketingową. SAP HANA łączy najlepsze cechy obciążeń transakcyjnych i analitycznych, całkowicie przeprowadzając przetwarzanie w pamięci głównej.

Inspur kontynuuje współpracę z firmą SAP, aby stale udoskonalać portfolio niezawodnych rozwiązań SAP HANA, optymalnie konfigurowanych na platformie sprzętowej Inspur.

Serwer Rack Inspur NF8480M4 (w skrócie NF8480M4) oraz serwer Rack Inspur TS860G3 (w skrócie TS860G3) stanowią fundament certyfikowanych systemów Inspur dla SAP HANA. Dają szerokie możliwości wdrożenia, w tym:

  • Scale-up
  • Scale-out
  • Rozbudowa pamięci od 128 GB do 6 TB

Wykorzystywane w rozwiązaniu SAP HANA serwery NF8480M4 i TS860G3 zapewniają optymalną wydajność i skalowalność dzięki najnowszym procesorom Intel® Xeon® E7. Zintegrowana technologia PCIe-SSD umożliwia osiągnięcie doskonałej wydajności IOPS oraz wysokiej wydajności dla wprowadzania danych i analizy SAP HANA. Zestaw ponad 80 funkcji RAS w serwerze TS860G3 i ponad 60 funkcji RAS w serwerze NF8480M4 sprawia, że SAP HANA od Inspur to idealne rozwiązanie dla kluczowych aplikacji.

Inspur NF8480M4 to:

  • Wydajny, czteroprocesorowy serwer 4U o wysokiej niezawodności i skalowalności, umożliwiający obsługę obciążeń hyperscale i adaptację pod kątem bazy danych w pamięci SAP HANA.
  • Ponad 60 zaawansowanych funkcji RAS, w tym Memory SDDC, DDDC, mirroring, hot sparing itd.
  • Całkowicie modułowy design umożliwiający swobodne łączenie zasobów oraz łatwą obsługę i serwisowanie.

Inspur TS860G3 to:

  • Najnowsze technologie oraz szybka łączność, zapewniające niedoścignioną wydajność.
  • Ponad 80 zintegrowanych funkcji RAS oraz niezawodność na poziomie aż 99,999%.
  • Skalowalność i swoboda konfiguracji dla obliczeń chmurowych dzięki zaawansowanym funkcjom Inspur Mainframe oraz innowacyjnej technologii statycznej partycji fizycznej.

Konfiguracje jednowęzłowe SAP HANA oparte na serwerze NF8480M4

NF8480M4 to czteroprocesorowy serwer oparty na platformie obliczeniowej Intel® E7v4/v3. Oferuje do 96 slotów DIMM o maksymalnej pojemności 6 TB, spełniając wysokie wymagania baz danych w pamięci dotyczące wydajności obliczeniowej. Rozwiązanie SAP HANA bazujące na serwerze Inspur NF8480M4 daje szerokie możliwości konfiguracji, umożliwiając stworzenie m.in. konfiguracji o wysokiej wydajności albo konfiguracji do obliczeń ogólnych pod kątem różnych zastosowań biznesowych, jak pokazano poniżej.

Konfiguracje jednowęzłowe SAP HANA oparte na serwerze TS860G3

TS860G3 to najwydajniejszy ośmioprocesorowy serwer dostępny obecnie na rynku, oparty na procesorze Intel Xeon i wykorzystujący nowoczesną technologię szybkiej łączności. Oferuje ponad 80 funkcji RAS oraz niezawodność na poziomie aż 99,999%. To idealne rozwiązanie do obsługi kluczowych aplikacji i zastosowań w sektorach takich jak finanse, telekomunikacja, administracja, energetyka i transport, gdzie wydajność i niezawodność mają kluczowe znaczenie.

Wysokodostępne rozwiązanie do replikacji systemu SAP HANA

Urządzenie SAP HANA oparte na serwerze Inspur współpracuje z wysokodostępnymi rozwiązaniami do replikacji systemu SAP HANA, które umożliwiają odzyskiwanie po awarii w trybie redundancji N+N poprzez synchroniczną i asynchroniczną replikację danych.
Po włączeniu funkcji synchronizacji wszystkie dane i rejestry będą synchronizowane z głównego serwera produkcyjnego na serwer rezerwowy, jak pokazano poniżej. Jeśli nastąpi awaria głównego serwera produkcyjnego, platforma zarządzająca SAP HANA przeniesie usługi na serwer rezerwowy razem ze skryptami, zapewniając ciągłość tych usług i bezpieczeństwo danych. Dzięki synchronicznej i asynchronicznej transmisji żadne dane nie zostaną utracone. W przypadku, gdy odległość między głównym i rezerwowym serwerem produkcyjnym jest zbyt duża, zaleca się transmisję asynchroniczną.

Rozwiązanie SAP HANA typu scale-out

Inspur oferuje rozwiązania z konfiguracjami wielowęzłowymi, które zapewniają wysoką skalowalność. Dzięki zastosowaniu serwera TS860G3 certyfikowane rozwiązanie Inspur typu scale-out dla SAP HANA umożliwia rozbudowę modułową o 1, 1,5 lub 2 TB, co pozwala zwiększyć pojemność od 2 do 8TB.

Pamięć SAN od Inspur doskonale uzupełnia możliwości serwerów Inspur, niosąc zalety zunifikowanego systemu pamięci: zwirtualizowane środowisko zapewniające swobodę zarządzania. Automatyczny tiering, będący standardem w oprogramowaniu pamięci Inspur, gwarantuje szybki dostęp do potrzebnych danych, natomiast funkcje wysokiej dostępności upraszczają tworzenie kopii zapasowych, rozbudowę i migrację danych, odczuwalnie poprawiając infrastrukturę analityczną SAP HANA.

Rozwiązania Inspur SAP HANA Scale-out zapewniają klientom klasy enterprise wysoką wydajność. Dyski twarde dla wolumenu rejestru HANA optymalizują wydajność zapisu dla urządzeń OLAP, podczas gdy technologia cache L2 systemu AS5600 zwiększa wydajność odczytu. W efekcie ogólna wydajność zwiększa się kilkukrotnie w stosunku do tradycyjnych aplikacji OLAP.

Wysoka dostępność tego rozwiązania zapewnia również ciągłość pracy głównego systemu. W razie awarii jednego z węzłów obliczeniowych, jego zadania automatycznie przejmuje węzeł rezerwowy, eliminując jakiekolwiek przestoje. Możliwa jest również rozbudowa online, pozwalająca firmie na swobodny rozwój.

Rozwiązanie Inspur SAP HANA Scale-out spełnia wymagania biznesowe dotyczące kosztów, dostępności i wydajności.

Z

Łatwa integracja danych z wielu źródeł

Z

Szybkie wdrożenie

Z

Możliwość dopasowania do zmieniających się potrzeb

Z

Lepsza analityka mobilna

Z

Możliwość podejmowania decyzji w oparciu o solidne dane