Zaznacz stronę

Niedawno Inspur dostarczył najnowszą serię kompletnych i gotowych do użycia serwerów Rack do Shunyi Data Center firmy Baidu – rozwiązania z ponad 10 000 węzłów. Cały proces dostarczania na miejsce trwał tylko 8 godzin, co jest równoznaczne z wdrożeniem jednego serwera w 2,88 sekundy. Oznacza to, że taki sposób wdrożenia jest 20 krotnie wydajniejszy w porównaniu do dostarczania tradycyjnych serwerów.

Szybkość to główna cecha biznesu internetowego

Centrum danych Baidu Shunyi zostało zbudowane w 2018 roku, w celu obsługiwania setek tysięcy serwerów obsługujących najszybciej rozwijające się usługi, takie jak Baidu Cloud i AI. W 2018 roku usługa Baidu Cloud wzrosła 3-krotnie pod względem liczby użytkowników i partnerów, pięciokrotnie pod względem ruchu i 4 krotnie biorąc pod uwagę przychody.

W celu sprostania rosnącej liczby użytkowników, firmy internetowe TIE1 energicznie modernizują swoją infrastrukturę. Poprzez zastosowanie technologii takich jak przetwarzanie w chmurze, wzmocnienie łańcucha dostaw w centrach danych oraz poprawę wydajności wdrażania serwerów, firmy informatyczne staną się bardziej elastyczne i konkurencyjne na rynku internetowym.

Wdrażanie gotowych do użycia rozwiązań serwerowych 20 krotnie podnosi efektywność dostaw.

Inspur jako główny dostawca rozwiązań obliczeniowych przedsiębiorstwa Baidu, umożliwił mu szybkie wdrożenie nowych serwerów. Szybkość wprowadzania rozwiązań marki Inspur jest wynikiem ciągłego doskonalenia procesów, wdrażania innowacji biznesowych i technologicznych oraz wieloletniego partnerstwa z chińskim gigantem – firmą Baidu. Obie firmy, wspólnymi siłami i zasobami rozpoczęły prace nad serwerami Rack w 2012 roku. Celem tego przedsięwzięcia było zastąpienie tradycyjnych rozwiązań serwerowych oraz zwiększenie możliwości obliczeniowych z jednego serwera do 10-40 partii węzłów.

W tym samym czasie Inspur udoskonalił swój model dostarczania serwerów do centrum danych Baidu (do L11 – integracja na poziomie szafy), co umożliwiło 20 krotne zwiększenie efektywność dostaw. Dodatkowo, wcześniejsze procesy wykonywane na miejscu (w centrach danych), takie jak montaż, uruchomienie i okablowanie serwera Rack zostały przeniesione na linię montażową. Taki podział prac umożliwił uproszczenie wdrożenia w miejscu docelowym.

Szybki i prosty łańcuch dostaw przyspiesza zamówienia.

Szybkość dostaw firmy Inspur wynika z optymalizacji każdego etapu łańcucha dostaw: innowacji technologicznych, produkcji, transportu i zapewnienia jakości. Po latach transformacji i wdrażania udoskonaleń, Inspur stał się pionierem w sprzedaży, który uzyskał spersonalizowaną produkcję serwerów na dużą skalę, przy jednoczesnym skróceniu procesu dostawy. Zakład produkcyjny wykorzystuje inteligentne linie produkcyjne, ponad 600 RFID, 2000 czujników, 50 sterowników urządzeń, 330 zestawów inteligentnych urządzeń i 6 głównych systemów informatycznych. Obecnie większość zamówień może zostać zrealizowana w ciągu 7 dni, czas dostawy dużych zamówień nie przekracza 2 tygodni. Dostawa kompletnego zamówienia do Baidu zajęła zaledwie 11 dni.

Priorytetem dla Inspur przy szybkim wdrażaniu swoich rozwiązań serwerowych jest brak jakichkolwiek kompromisów czy ustępstw. Tym samym Inspur gwarantuje najwyższą jakość na każdym etapie wdrożeniowym. Dostarczanie na miejsce docelowe kompletnych rozwiązań możliwe jest dzięki profesjonalnemu zespołowi inżynierów Inspur ds. dostaw, który wspiera narzędzia automatyzacji oraz zarządzanie procesami wdrożeniowymi. Wdrożenie w centrum danych Baidu kompletnej szafy rack zajęło mniej niż 2 minuty.

Jeden model do obsługi firm z różnych branż.

Firmy internetowe w swojej ogromnej różnorodności wymagają nie tylko wydajności, ale i bezproblemowej, szybkiej integracji różnych technologii. Inspur, aby sprostać tym wymaganiom wprowadził jako podstawę swojej strategii biznesowej, innowacje w zakresie technologii produktów i sprawności łańcucha biznesowego. W celu stworzenia unikalnego i sprawnego modelu biznesowego opartego na dostawcach, klientach oraz użytkownikach, Inspur wykorzystał tzw. filozofię joint design manufacturing (JDM) – technika oparta na współpracy (producent-klient) przy projektowaniu produktów. W celu osiągnięcia szybkiego zwrotu z inwestycji, pomiędzy klientem a marką Inspur, nawiązywana jest silna współpraca w całym cyklu życia produktu – popyt, badania i rozwój, zaopatrzenie, kontrola jakości, produkcja, dostawa i serwis.

Cykl rozwoju nowego produktu w firmie Inspur trwa 9 miesięcy, a klient może otrzymać prototyp najwcześniej po 3 miesiącach. Dzięki silnemu zaangażowaniu w biznes klienta, Inspur może lepiej zrozumieć jego potrzeby i dokonać optymalizacji łańcucha dostaw.
W przypadku współpracy pomiędzy Inspur i Baidu, oba podmioty wspólnie opracowały mechanizm stałego monitoringu łańcucha dostaw. W ten sposób osiągnięto zrównoważone zarządzanie operacjami podaży i popytu, znacznie skracając całkowity czas trwania dostawy i wdrożenia.

Branża internetowa stale się powiększa, a wraz z nią centra danych i ilość wdrożeń, co skutkuje rosnącymi wymaganiami. W celu sprostania tym wyzwaniom Inspur opracował skuteczną metodę polegającą na permanentnej optymalizacji procesów biznesowych i łańcuchów dostaw oraz stałym wdrożeniom innowacji technologicznych przy ścisłej współpracy z klientami.