Zaznacz stronę

Kilka dni temu na oficjalnej stronie internetowej SPEC (Standard Performance Evaluation Corporation – pol. „Ustandaryzowana Ocena Wydajności Firm”) opublikowano wyniki testu jbb2015. Dwuprocesorowy serwer NF5280M5 firmy Inspur osiągnął 181 507 transakcji Java na sekundę, co uplasowało nasz serwer na pierwszym miejscu.

SPEC jbb najlepszy test porównawczy uwzgledniający wskaźniki obsługi firmowych aplikacji Java.

Test porównawczy SPEC jbb (Java Business Benchmark) 2015 to najnowsza generacja testów pomiaru wydajności aplikacji serwerowych Java. Test prowadzony jest przez Międzynarodową Organizację Oceny Standardów (International Performance Standards Assessment Organization). Wykorzystywany jest głównie do mierzenia wydajności systemu Java, w tym wydajności środowiska JRE, wydajności systemu operacyjnego oraz wydajności sprzętowej. Obecnie jest podstawowym narzędziem porównawczym dostawców wirtualnych maszyn Java, deweloperów sprzętowych, programistów aplikacji Java oraz akademickich organizacji badawczych. Test umożliwia dokonanie rzetelnej oceny wydajności i skalowalności aplikacji biznesowych Java.

Test symuluje infrastrukturę informatyczną dużego globalnego przedsiębiorstwa, w którym opracowano kilka scenariuszy biznesowych, m.in.: konsumpcję POS w trybie offline, sprzedaż online, operacje wyszukiwania danych korporacyjnych itd. Stworzony model zapewnia reprezentatywność zastosowań praktycznych, zatem test jbb2015 jest miarodajnym wyznacznikiem dla aplikacji firmowych Java.
Głównym celem testu jest wykrycie przepustowości i czasu reakcji serwera Java. Badając zmiany czasu reakcji systemu w miarę wzrostu symulowanego natężenia ruchu, test pozwala wyznaczyć maksymalną wartość obsługiwaną przez dany system.

Inspur NF5280M5 lider rozwiązań dużych wydajności

NF5280M5 to flagowy produkt nowej linii serwerowej M5. Linia ta odzwierciedla główne założenia marki Inspur, takie jak: najwyższa jakość, elastyczność, koncepcja inteligentnego i otwartego projektu. Serwer jest wyposażony w skalowalne procesory Intel® Xeon® i 24 sloty pamięci. Slot może obsługiwać do 9 gniazd rozszerzeń PCIe i 8 procesorów graficznych GPU. Można go dowolnie konfigurować poprzez aktualizację komponentów a dzięki temu jest idealnym rozwiązaniem do: uniwersalnego przetwarzania danych, przechowywania danych o dużych rozmiarach, flashowania (wgrywania), wzmacniania intensywności IO i heterogenicznego przyspieszenia.

Wyniki testu pokazują, że max-jOPS (tj. maksymalny wskaźnik wydajności systemu) dla NF5280M5 wyniósł: 181 507. Oznacza to, że system może wykonać do 181 507 wolnych od błędów transakcji Java na sekundę. Oprócz wysokiej wydajności, NF5280M5 znajduje się również w czołówce pod względem czasu reakcji. Zgodnie z wynikami testu, NF5280M5 może wykonać 66 000 procesów Java na sekundę przy maksymalnym czasie odpowiedzi nie dłuższym niż 100 milisekund (ms).

Oprócz testu SPEC jbb, serwer NF5280M5 marki Inspur sprawdził się równie dobrze w innych badaniach porównawczych SPEC (m.in. SPEC CPU, SPEC Power) i pobił 26 światowych rekordów.