Zaznacz stronę
Opublikowano w: PR News Wire.

IDC opublikowało raport dotyczący trzeciego kwartału 2018 roku na temat światowego rynku serwerów, odnotowano utrzymujący się silny, ogólny wzrost. Po raz piąty z rzędu, w ujęciu kwartalnym, zarejestrowano dwucyfrowy wzrost zarówno jeśli chodzi o dostawy, jak i sprzedaż, która osiągnęła rekordowy poziom. Dostawy serwerów w ujęciu globalnym w 3 kwartale wyniosły 3,138 milionów sztuk, a sprzedaż kształtowała się na poziomie 21,77 miliarda USD – co oznacza wzrost odpowiednio o 18% i 40,8%, w stosunku do poprzedniego roku. Dell EMC, HPE oraz Inspur znalazły się w pierwszej trójce producentów pod względem liczby przesyłek i poziomu sprzedaży na rynku światowym. Sprzedaż i dostawy firmy Inspur utrzymały najszybszą stopę wzrostu na świecie, a jej sprzedaż wzrosła o 90,1% w porównaniu do ubiegłego roku (z liczbą sprzedanych jednostek wynoszącą 283 000). Tym samym Inspur osiągnął udział w rynku na poziomie: 9,03%.

Rys. 1. Światowa sprzedaż serwerów x86 w 3 kw. 2018 roku [w sztukach]
Źródło: IDC: Worldwide x86 Server Unit Shipments, 3Q 2018

Sebastian Lagana, menedżer IDC ds. badań infrastruktury platform i technologii, zauważył, że firmy na całym świecie przechodzą okres regeneracji. Silny wpływ na obecną sytuację rynkową wywierają zamówienia publiczne ze strony CSP, które napędzają stały wzrost globalnego rynku serwerów. Gęstość rozmieszczenia aplikacji w tradycyjnych centrach danych stale rośnie, a aplikacje nowej generacji (w tym sztuczna inteligencja – AI), rozwijają się bardzo dynamicznie, co powoduje, że tradycyjne przedsiębiorstwa coraz częściej stosują w swojej infrastrukturze IT wysokospecjalistyczne serwery. Czynniki te oraz przejście Intela na platformę Purley spowodowały wzrost średnich cen sprzedaży na całym rynku serwerów.

Tymczasem rozwój przemysłu sztucznej inteligencji spowodował, że rozwój serwerów GPU utrzymuje ekstremalnie szybki wzrost. Przykładem może być rynek chiński, na którym w pierwszych dwóch kwartałach bieżącego roku zanotowano wzrost sprzedaży serwerów GPU o 129% (w porównaniu do 2017 roku), co stanowiło 3,4 krotność średniej stopy wzrostu chińskiego rynku serwerów. Inspur z 50% udziałem w rynku serwerów AI, bezsprzecznie przewyższa swoją konkurencję.

Rys. 2. Procentowy wzrost sprzedaży serwerów X86 w 3 kw. 2018 roku [%]
Źródło: IDC: Worldwide x86 Server Unit Shipments, 3Q 2018

W trzecim kwartale br. odnotowano znaczny wzrost na wszystkich regionalnych rynkach. W Ameryce Północnej oraz na rynku chińskim zaobserwowano systematyczny wzrost – sprzedaż w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła odpowiednio o 45% i 71%; sprzedaż w Europie Środkowej i Wschodniej wzrosła o 35%, a w Europie Zachodniej o 28%.

Jeśli chodzi o dynamikę rynku, nie zaobserwowano wyraźnych oznak ożywienia na globalnym rynku edukacyjnym czy w sektorach rządowych: liczba wysyłanych przesyłek do instytucji rządowych wzrosła o 8%, a do instytucji edukacyjnych skurczyła się o 7%, w porównaniu do ubiegłego roku. Największą siłę napędową wzrostu stanowiły zakupy dokonywane przez przedsiębiorstwa, w szczególności duże firmy i olbrzymie korporacje: wysyłki do firm zatrudniających ponad 500 pracowników wzrosły o 15%, a do firm zatrudniających ponad 1000 pracowników – o 31%. Ogólnie rzecz biorąc, duże przedsiębiorstwa mają większą skłonność do inwestowania i podążania za nowymi trendami rynkowymi, takimi jak sztuczna inteligencja czy operacje i wykorzystywanie dużych zbiorów danych. Zamówienia dokonywane przez przedsiębiorstwa internetowe (Tier1 i Tier2) również przyczyniły się do wzrostu w dwóch segmentach: dużych i bardzo dużych firm.

Dane IDC pokazują, że Inspur po raz kolejny osiągnął niezwykłą wydajność na rynku globalnym. Dzięki swojemu modelowi JDM, Inspur jest w stanie dostarczać rozwiązania dostosowane do wymagań klientów internetowych, a do tej pory nawiązał współpracę z sześcioma z dziesięciu największych na świecie firm z branży CSP.