Zaznacz stronę

IDC: W 2017 r. nastąpił wzrost rynku infrastruktury AI w Chinach o 235%, a Inspur zajmował 1 pozycję z 57% udziałem w rynku.

International Data Corporation (dalej IDC) opublikowało raport z przeprowadzonego badania na temat chińskiego rynku infrastruktury AI w 2017 r. Raport pokazuje, że w 2017 roku sprzedaż serwerów AI w Chinach osiągnęła łączny przychód w wysokości 568 milionów USD, przy sprzedaży w ujęciu ilościowym 27 863 sztuk. Jeśli chodzi o strukturę konkurencji w tej branży zauważa się, że firma Inspur wyraźnie wyprzedza innych producentów, zajmując pierwsze miejsce. Sprzedaż produktów przedsiębiorstwa Inspur osiągnęła 2,03 miliarda RMB dla 14 438 sztuk, co stanowiło odpowiednio 52,7% i 57% w odniesieniu do sprzedaży wszystkich producentów w branży.

AI nadal głównym rdzeniem technologii, udział serwera GPU osiągnie 16,6% w ciągu najbliższych 5 lat

Według raportu IDC, AI nadal stanowi „główną siłę napędową”, a całkowita wartość inwestycji na rynku sztucznej inteligencji w 2017 r. osiągnęła wartość 8,64 mld dolarów amerykańskich, co stanowi wzrost o 240% rdr (rok do roku). Szacuje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat skumulowany roczny wskaźnik wzrostu CAGR (ang. Compound Annual Growth Rate) przekroczy 50%. Całkowity rynek AI obejmuje trzy główne segmenty: sprzęt, oprogramowanie oraz usługi.

Systemy sprzętowe mają kluczowe znaczenie dla rozwoju sztucznej inteligencji i są głównym składnikiem tego rynku. W 2017 roku przychody ze sprzętu AI wzrosły o 235% rdr, co stanowi 72,4% wartości całej branży. Szacuje się, że do 2022 roku całkowite dochody z rynku sztucznej inteligencji osiągną wartość 37,7 miliarda USD, a przychody ze sprzedaży serwerów GPU sięgną 34 miliardów dolarów. Serwery AI stanowią 16,6% całego rynku serwerów.

AI wkracza w nową erę a Internet jest główną siłą napędową
Communicating Sequential Processes (CSP) wciąż są główną siłą rozwoju AI, z dochodami w wysokości 4,06 miliarda USD, stanowiącymi 71,9% całego rynku.

Rok 2017 był punktem zwrotnym dla rozwoju sztucznej inteligencji. Poprzednia infrastruktura AI była finansowana i zbudowana przez głównych dostawców CSP i miała przede wszystkim wspierać wewnętrzne operacje biznesowe, takie jak: analiza zachowań, wyszukiwanie oraz prognozowanie docelowych kliknięć w reklamy. Począwszy od 2017 r. prawie wszyscy dostawcy CSP zaczęli zwiększać inwestycje w AI i przyspieszać rozwój jej infrastruktury. Niektórzy z nich zaczęli również dostarczać AI jako usługę chmurową (tzw. AIaaS).
Według danych IDC, przewaga rynkowa firmy Inspur zbudowana została na branży internetowej, która ma 68% udział w rynku.
Firma Inspur dostarcza ponad 90% serwerów AI używanych przez największych dostawców CSP w Chinach (w tym Baidu, Alibaba i Tencent). Ponadto dostawcy CSP Tier 2/3 i użytkownicy końcowi, tacy jak toutiao, iFlYTEK, NetEase, PINGAN, kupują hurtowo różne produkty i rozwiązania systemów infrastruktury AI firmy Inspur.

4 GPU i 8 GPU stają się głównym produktem zakupowym

Coraz popularniejsze korzystanie z aplikacji napędza szybką zmianę infrastruktury AI. Świetnym tego przykładem są serwery GPU. Tak zwane wąskie gardło komunikacyjne pomiędzy węzłami GPU, wymusiło potrzebę wzrostu liczby procesorów obsługiwanych przez serwery. Według IDC, w 2017 r. sprzedaż serwerów 2GPU spadła do 18,8%, na korzyść rozwiązań 4GPU i 8GPU – wzrost przychodów ze sprzedaży odpowiednio do poziomów 49% i 26,8%.

Inspur jest jednym z dostawców serwerów, który ma najbardziej rozbudowane portfolio dotyczące produktów serwerowych GPU. W 2017 roku Inspur zaprezentował nowe produkty AI, takie jak Serwer Rack SR-AI, Superkomputer AGX-2 (NF5288M5) oraz GX4 – czterordzeniowy procesor graficzny w obudowie 2U. SR-AI jest pierwszym na świecie rozwiązaniem AI wykorzystującym architekturę interkonektu PCIe Fabric i może implementować duże, skalowalne węzły obsługujące 16 procesorów graficznych GPU w jednym box’ie serwera. Rozwiązanie obsługuje do 64 procesorów graficznych GPU oraz rozwiązuje problemy związane z zasilaniem i rozpraszaniem ciepła. Produkt jest zgodny ze standardem Scorpio 2.5 i nadaje się do wdrażania centrów danych w chmurze o bardzo dużej skali. AGX-2 to pierwszy na świecie, superszybki, 8-bitowy, wydajny serwer akceleratorów GPU w obudowie 2U. Obecnie Superkomputer AGX-2 ma najwyższą gęstość infrastruktury AI i jest najlepszym rozwiązaniem dla centrów danych różnych środowisk.

NIE dla marginalizacji tradycyjnych gałęzi przemysłu!

Pomimo, że CSP są obecnie główną siłą napędową rozwoju i zastosowań sztucznej inteligencji, to w ujęciu przyszłościowym tradycyjne gałęzie przemysłu, takie jak sektor finansowy, detaliczny czy medyczny zapewnią jeszcze większe możliwości dla AI. Obecnie ograniczenia w wykorzystaniu sztucznej inteligencji w tradycyjnych branżach wynikają głównie z luki technologicznej, tzn. użytkownicy końcowi nie posiadają odpowiednio wydajnych zasobów sprzętowych by wdrożyć i w pełni wykorzystać możliwości, które dostarcza AI.
Wykorzystując stałe utrzymanie się siły Internetu, Inspur zbudował pełen zestaw platform systemowych AI opartych na czterech warstwach.

Umożliwiło to dostarczenie kompletnych rozwiązań, takich jak: platforma obliczeniowa (np. GPU, serwer AI FPGA), zestaw do zarządzania (np. AIStation dla tzw. „Deep Learning” i klastra szkoleniowego z zarządzania), optymalizacja struktury (np. Teye dla narzędzia dostosowywania wydajności AI) oraz akceleracja aplikacji (np. Caffe-MPI dla Open Source Cluster Edition).
Peter Peng, wiceprezes Grupy Kapitałowej Inspur, oświadczył, że firma buduje ekosystem sztucznej inteligencji (AI), który ma na celu głęboko wniknąć w aplikacje branżowe. Inspur przy współpracy z partnerami chce stworzyć kompleksowe rozwiązania AI dla użytkowników końcowych i wypromować szersze zastosowanie sztucznej inteligencji – zastosowanie w aplikacjach komercyjnych.

Nowa era kształtuje nowoczesną strukturę

Peter Peng podkreślił, że zmiany które nastąpią w obliczeniach w chmurze na poziomie centrów danych oraz zmiany w aplikacjach AI spowodują wzrost i przyspieszenie innowacji a także przyczynią się do przebudowy obecnej infrastruktury całej branży. Szybki rozwój firmy Inspur opiera się na czterech siłach: przyjęciu innowacyjnego modelu JDM, inteligentnym zakładem produkcyjnym, promowaniu otwartych technologii obliczeniowych oraz gotowość na zmiany na rynku AI. Udział w rozwoju innowacji AI pozostanie jedną z podstawowych strategii marki Inspur w 2018 roku.

Podczas IFP18 (Inspur Partner Forum for Cloud Datacenter), przedstawiciele Inspur zaprezentowali nową markę AI o nazwie TensorServer i jednocześnie wystartowali z T Plan. Powyższe rozwiązania, mają przyczynić się do osiągnięcia przez Inspur statutu głównego dostawcy rozwiązań komputerowych na świecie.