Zaznacz stronę

Gartner informuje: serwery Dell EMC HPE i Inspur znalazły się w światowej trójce najlepszych serwerów x86 w 2017 roku.
Fremont, Kalifornia, 12 marca 2018 r. – Według najnowszych danych Gartnera dotyczących globalnego rynku serwerów x86, w 2017 roku zaobserwowano silny trend wzrostowy. Łączna wartość sprzedaży producentów serwerów osiągnęła pułap 52,5 mld USD dla 11,39 mln sprzedanych sztuk. W porównaniu do ubiegłego roku odnotowano wzrost o odpowiednio: 12,2% i 3,3%.

Zmiana struktury udziałów w rynku: Inspur dołącza do światowej trójki, stając się nową siłą na międzynarodowym rynku serwerów.

Największymi dostawcami serwerów na rynku globalnym są obecnie: Dell EMC, HPE oraz Inspur. Wśród wymienionej trójki, Inspur jest najszybciej rozwijającym się producentem. Porównując lata 2017 i 2016, sprzedaż rozwiązań marki Inspur liczona w dolarach amerykańskich wzrosła o 50%, a jeśli chodzi o ujęcie ilościowe to odnotowano wzrost o 81,7%. Osiągnięte wzrosty przez Inspur są znacznie wyższe niż w przypadku pozostałych producentów.

Wzrost sprzedaży światowych producentów serwerów x86, w 2017 roku.

W ciągu ostatnich kilku lat struktura konkurencji na globalnym rynku serwerów uległa zasadniczej zmianie. Przetwarzanie danych w chmurze, duże zbiory danych, sztuczna inteligencja i inne technologie informatyczne nowej generacji nie tylko nadają nowy impuls gospodarce internetowej, ale również powodują, że zapotrzebowanie na serwery CSP staje się główną siłą napędową rynku. Ponadto, wraz z rozwojem Internetu, cyfryzacja tradycyjnych przedsiębiorstw staje się jeszcze większym wyzwaniem. Zapotrzebowanie na coraz sprawniejszą i szybszą infrastrukturę oraz zmieniający się popyt na rynku przedsiębiorstw zainicjowało przekształcenia na światowym rynku serwerów.

CSP napędza wzrost na globalnym rynku internetowym

Zamówienia na serwery CSP pozostają główną siłą napędową globalnego rynku serwerów. Duża skala zamówień internetowych i segmentacja rynku sprawiają, że branża serwerów odchodzi od tradycyjnych, ustandaryzowanych produktów w kierunku rozwiązań specjalnie zaprojektowanych pod konkretne potrzeby. Producenci serwerów coraz częściej dostarczają zindywidualizowane produkty serwerowe, zoptymalizowane pod kątem aplikacji.

Inspur nawiązał strategiczne partnerstwa z pięcioma spośród dziesięciu najważniejszych firm z branży technologii internetowych na świecie. Według Dyrektora Generalnego Grupy Kapitałowej Inspur Pana Petera Penga, unikalny model JDM (joint design manufacturing – „wspólne projektowanie konstrukcji”) może zapewnić użytkownikom całkowicie zindywidualizowane produkty i usługi, przy zachowaniu konkurencyjnych kosztów. Model JDM nie tylko pomaga firmie Inspur uzyskać przewagę nad konkurencją w dziedzinie chmury publicznej, ale także przyspiesza globalizację biznesu.

Cyfryzacja przedsiębiorstw wymusza nowe zmiany na rynku IT

W obecnych czasach wielkim wyzwaniem dla przedsiębiorców jest cyfrowa transformacja. Dla wielu firm, tworzenie nowych danych wymaga połączenia z już istniejącym systemem, integracji działalności online i offline, a także budowy Internetu przedmiotów (ang. IoT, Internet of Things) oraz inteligentnych systemów. By móc sprostać współczesnej technologii cyfrowej, przedsiębiorstwa potrzebują sprawniejszej, szybszej i wydajniejszej niż dotychczas infrastruktury.

W związku z tym, na tradycyjnym rynku przedsiębiorstw obserwuje się ciągły wzrost konwergentnej architektury z oczywistą przewagą w zakresie zużycia energii, gęstości rozmieszczania i możliwości zarządzania. Niektóre duże przedsiębiorstwa zaczynają używać produktów typu Rack zgodnych z normami ODCC, OCP oraz innymi otwartymi standardami komputerowymi. Przewiduje się dalszy rozwój internetowych produktów innowacyjnych na rynku korporacyjnym.

W długim okresie sztuczna inteligencja (AI) znacząco wpłynie na strukturę rynku

Obecnie skala inwestycji w sztuczną inteligencję ma tendencję wzrostową. Przewiduje się, że światowy rynek sztucznej inteligencji wzrośnie z prawie 8 mld USD w 2016 r. do ponad 47 mld USD w 2020 r., przy skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu (ang. CAGR – Compound Annual Growth Rate) równym 55,1%. Heterogeniczne produkty odpowiednie dla biznesu AI, takie jak GPU, MIC i FPGA, utrzymają stały wzrost i z czasem doprowadzą do zmiany struktury rynku.

Według Petera Penga: „Przyszłość to era inteligentnego przetwarzania. Zarówno podmioty z rynku prywatnego jak i państwowego staną w obliczu wyzwań związanych z transformacją cyfrową, a czymś bezsprzecznym będzie odejście od standardowej digitalizacji i przyjęcie nowych koncepcji inteligentnej cyfryzacji. W przyszłości rozwój i zastosowanie sztucznej inteligencji w znacznym stopniu skoncentrowane będą w sektorze przedsiębiorstw oraz w sektorze publicznym. Inspur planuje dostarczać kompleksowe rozwiązania sztucznej inteligencji (AI) dla użytkowników na całym świecie.” Stale rozszerzana jest linia produktów Inspur związana z obliczeniami sztucznej inteligencji, a w ramach zintegrowanego podejścia do rozwiązań AI rozwijane jest także
oprogramowanie (takie jak Caffe-MPI czy AIstation).

O Inspur

Inspur jest liderem w dziedzinie inteligentnych obliczeń i zajmuje 3 miejsce w światowej czołówce producentów serwerów. Zapewniamy najnowocześniejszą konstrukcję sprzętu i dostarczamy kompleksowe rozwiązania w zakresie sztucznej inteligencji. Firma dostarcza klientom specjalnie zaprojektowane serwery, które pod względem jakości i wydajności są numerem 1 na świecie. Produkty Inspur są zoptymalizowane pod kątem aplikacji i obciążeń występujących w centrach danych.
Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszą stronę:
http://www.inspursystems.pl