Zaznacz stronę

Chmura biznesowa

Uproszczone wdrożenie i zarządzanie infrastrukturą IT

Innowacyjne rozwiązanie

Usługi IaaS z niezawodnym, modułowym designem.

Wysoka dostępność

Niezawodna obsługa kluczowych zadań w chmurze oraz wysoka wydajność

Doskonała skalowalność

Produkty i rozwiązania stworzone z myślą o różnorodnych, stale zmieniających się potrzebach branży

Zautomatyzowane zarządzanie

Automatyzacja infrastruktury dzięki platformie Inspur do zarządzania chmurowego, zapewniająca efektywne wykorzystanie zasobów IT

Rozwiązania

Dostarczanie wiodących w branży usług platformy IaaS z niezawodną, modułową i standardową konstrukcją.

Co nowego

Mobilny Internet, Big Data, Internet rzeczy oraz inne nowoczesne technologie sprawiają, że firmy przenoszą tradycyjne IT do chmury, aby zwiększyć wydajność operacji i zoptymalizować koszty.

Platformowe rozwiązania Inspur sprawdzą się wszędzie, bez względu na to, na jakim etapie przejścia do chmury znajduje się firma. Bogate portfolio Inspur z rozwiązaniami serwerowymi i konwergentnymi umożliwia stworzenie niezawodnego, bezpiecznego środowiska chmurowego klasy enterprise.

Najważniejsze informacje

Opracowany przez Inspur proces przejścia od tradycyjnego IT do chmury klasy enterprise składa się z trzech podstawowych, uzupełniających się etapów. Celem tego procesu jest stworzenie całkowicie zintegrowanej, efektywnie zarządzanej puli usług IT, dostarczającej użytkownikom zasoby, których potrzebują.

Wirtualizacja sprzętu:
Pierwszy etap polega na maksymalnym wykorzystaniu zasobów obliczeniowych i platformy pamięci, tak aby zwiększyć wydajność i zmniejszyć koszty CAPEX. Następnie tworzy się specjalne narzędzie do zarządzania wirtualnymi zasobami na żądanie, a zasoby sprzętowe uniezależnia się od starszych platform i aplikacji, które można dzięki temu wykorzystać gdzie indziej.

Konsolidacja danych:
Drugi etap polega na połączeniu dużej ilości danych z osobnych systemów, działów i organizacji. Konsolidacja danych zwiększa produktywność i wydajność dzięki zgromadzeniu wszystkich informacji w jednym miejscu, np. w wirtualnej puli zasobów. Możliwość łatwego wglądu w kompletną listę dostawców i klientów ułatwia także podejmowanie ważnych decyzji biznesowych.

Innowacja usług:
Trzeci etap polega na zwiększeniu jakości produktów i usług przez wprowadzenie innowacyjnego modelu biznesowego. Tradycyjne IT zmieniło się w IT napędzane usługami, z zasobami na żądanie oraz zautomatyzowanym zarządzaniem, które są w stanie sprostać rosnącym wymaganiom.

Inspur Enterprise Cloud, czyli chmurowe rozwiązanie Inspur, ma na celu:

  • zapewnić stabilną platformę chmurową,
  • sprostać biznesowym wymaganiom,
  • zapewnić dobrą skalowalność platformy chmurowej,
  • spełnić wymagania serwerowni

Schemat architektury platformy do obliczeń chmurowych

Pula zasobów chmurowych

Tworzenie puli zasobów chmurowych obejmuje zarówno serwerownię główną, jak i centrum odzyskiwania danych w razie awarii.

Tworzenie głównej serwerowni obejmuje:

  • integrację różnych sprzętów fizycznych takich jak urządzenia pamięciowe, sieciowe, serwerowe i bezpieczeństwa,
  • integrację różnego oprogramowania takiego jak SDC (Software-Defined Computing), SDN (Software-Defined Network) i SDS (Software-Defined Storage),
  • pule zasobów, w tym pule obliczeniowe, sieciowe i pamięciowe,
  • pulę zasobów z serwerów fizycznych dla klastra RMDB, Big Data itd.,

Centrum odzyskiwania danych tworzy się w oparciu o rzeczywiste wymagania.

Usługi chmurowe

Usługi chmurowe obejmują IaaS (infrastruktura jako usługa), PaaS (platforma jako usługa) oraz SaaS (oprogramowanie jako usługa).

Usługi IaaS

IaaS stanowi podstawę całej platformy, zapewniającą zasoby takie jak usługi obliczeniowe, pamięciowe i sieciowe.
Usługa obliczeniowa obejmuje serwery chmurowe i fizyczne, wirtualne centrum danych oraz VDI (Virtual Desktop Infrastructure).
Usługa sieciowa obejmuje wirtualną sieć, SDN, zaporę sieciową (firewall) oraz równoważenie obciążeń.
Usługa pamięciowa obejmuje dysk chmurowy/LUN, pamięć obiektową, pamięć chmurową oraz pamięć Big Data.

Usługi PaaS

PaaS umożliwia płynną migrację zasobów i zarządzanie nimi przez zunifikowaną architekturę chmurową. Obejmuje usługi podstawowe, usługi Big Data oraz usługi aplikacji.
Usługi podstawowe obejmują m.in. hosting chmurowy, pamięć chmurową oraz relacyjną bazę danych.
Usługi Big Data obejmują obliczenia rozproszone, obliczenia pamięci, obliczenia streamingowe, wyszukiwanie i gromadzenie danych oraz inne narzędzia analityczne Big Data bazujące na usługach podstawowych.
Usługi aplikacji takie jak mechanizm aplikacji chmurowych, rozproszona pamięć cache czy kolejka komunikatów tworzone są w oparciu o wyniki analizy danych.

Usługi warstwy SaaS

Warstwa SaaS dzieli się na usługi ogólne oraz aplikacje biznesowe. Usługi ogólne obejmują m.in. zunifikowane konta i zarządzanie danymi, a aplikacje biznesowe są personalizowane w zależności od usług klienckich używanych w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie pracą chmury

Zarządzanie pracą chmury obejmuje samoobsługowy portal dla użytkowników oraz portal zarządzający dla administratorów systemu.
Umożliwia min. tworzenie widocznych harmonogramów, zarządzanie aplikacjami i usługami, zarządzanie zasobami, monitorowanie chmury, analizę Big Data, zarządzanie uprawnieniami użytkowników i audytami, odzyskiwanie danych w chmurze i tworzenie kopii zapasowych, zarządzanie chmurą hybrydową i bezpieczeństwem.

Największe uprawnienia ma administrator systemu, który może zarządzać katalogiem usług i dostarczać te usługi użytkownikom końcowym, a także kontrolować status całej platformy i wdrażać reguły. Użytkownicy mogą z kolei monitorować lokalne zasoby i zarządzać nimi przez samoobsługowy portal.

Platforma oferuje dwukrotnie więcej możliwości zarządzania sprzętem i zasobami chmurowymi niż istniejący system.

Bezpieczeństwo chmury

Oznacza bezpieczeństwo zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne.
Bezpieczeństwo zewnętrzne obejmuje poziom techniczny i zarządzający.

Poziom techniczny zapewnia bezpieczeństwo warstwy fizycznej, warstwy sieciowej, hosta, warstwy aplikacji, warstwy danych itd.
Poziom zarządzający obejmuje m.in. zarządzanie personelem oraz tworzeniem i pracą systemu.
Bezpieczeństwo wewnętrzne obejmuje przemodelowanie wewnętrznych granic, izolację domen, zasoby SDS, wdrażanie antywirusów, zunifikowaną platformę zarządzania bezpieczeństwem, zarządzanie audytami oraz odzyskiwanie danych w razie awarii. Zarządzanie odbywa się z poziomu zunifikowanego portalu.

Standard chmurowy

Rozwiązanie chmurowe Inspur wykorzystuje międzynarodowe, ogólnie przyjęte standardy i kryteria.

Mechanizm chmurowy

Rozwiązanie chmurowe Inspur usprawnia zarządzanie personelem, tworzenie zasad, innowacje technologiczne i kontrolę.

Platformy i technologie Inspur dla chmury klasy enterprise

Inspur dostarcza firmom produkty takie jak serwery, pamięci masowe, przełączniki, rozwiązania konwergentne, chmurowe systemy operacyjne oraz aplikacje Big Data – wszystko, co potrzebne do stworzenia chmury klasy enterprise.

InCloudRack:

Inspur InCloudRack to innowacyjne rozwiązanie obejmujące wiele zasobów obliczeniowych, pamięciowych i sieciowych oraz zunifikowaną platformę zarządzającą. Przeznaczone jest do zastosowań takich jak aplikacje wymagające dużej mocy obliczeniowej, środowiska wirtualizacji, platformy zarządzania chmurowego, pamięć rozproszona, RDMS, ERP, CRM, Big Data, superkomputery oraz NFV. InCloudRack pozwala zwiększyć gęstość wdrożenia aż o 47%, zmniejszyć pobór mocy o 15% i przyspieszyć wdrożenie aż 5-krotnie.

NF5280M5:

Inspur NF5280M5 to serwer nowej generacji, którego wydajność i pojemność wynosi odpowiednio 163% i 167% wydajności i pojemności jego poprzednika. Modułowa konstrukcja serwera zapewnia praktyczne połączenie pamięci, I/O oraz różnorodnych modułów z ponad 30 konfiguracjami, które spełniają wymagania cloud computing, Big Data i superkomputerów (HPC).

InCloud Manager:

Oprogramowanie InCloud Manager (ICM) umożliwia zarządzanie prywatną i hybrydową chmurą z poziomu otwartej, bezpiecznej platformy zarządzającej. InCloud Manager łączy platformy zarządzające zasobami obliczeniowymi, pamięciowymi i sieciowymi, aby stworzyć centrum danych oparte na oprogramowaniu, z dynamiczną optymalizacją aplikacji, inteligentnym zarządzaniem zasobami i automatycznym dostarczaniem usług.

InCloud OpenStack:

OpenStack to otwarty, obowiązujący na całym świecie standard dla obliczeń chmurowych. Platformy sprzętowe Inspur x86 są w pełni certyfikowane dla Mirantis OpenStack i Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform. Oprócz tego OpenStack jest kluczowym elementem systemu operacyjnego Inspur InCloudOS. Inspur oferuje różne pakiety usługowe takie jak wymiarowanie i projektowanie architektury, wdrożenie, wsparcie techniczne i o wiele więcej.

Rozwiązanie bazujące na standardach open source

Wybierając produkty i rozwiązania bazujące na otwartych, powszechnie przyjętych standardach (np. KVM, OpenStack, Cloud foundry, Hadoop, Spark, Docker, Kubernetes) unikniesz uzależnienia od jednego producenta.

Skomercjalizowane, luźno sprzężone produkty

W porównaniu do tzw. mocno sprzężonych produktów (tight coupling), produkty typu open source bazujące na skomercjalizowanych komponentach są łatwiejsze we wdrożeniu i obsłudze.

Zaawansowane i niezawodne

Rozwiązanie Inspur, oparte na architekturze cloud computing i Big Data, łączy niezawodność, bezpieczeństwo, stabilność, odporność na awarie, operacyjność, skalowalność i łatwość obsługi.

Produkt zweryfikowany przez rynek

Ten dojrzały produkt klasy korporacyjnej całkowicie spełnia wymagania dotyczące konstrukcji platformy i jest zgodny z cechami aplikacji, które już przeszły wiele testów porównawczych. Cechy i funkcjonalność produktu uwzględniają doświadczenia w działaniu chmury publicznej, chmury hybrydowej i chmury prywatnej, a także najlepsze praktyki dotyczące skalowalności chmury w przedsiębiorstwach i korporacjach.

Łatwa obsługa i zarządzanie

Samoobsługowa platforma gwarantuje zunifikowaną obsługę i zarządzanie oraz rozproszone monitorowanie, które pozwala zadbać o bezpieczeństwo centrum danych.

Rozwiązania IaaS +PaaS +SaaS +Big Data pozwalają zintegrować platformę z Phase II, Phase III i innymi projektami.

Łatwa budowa otwartej, innowacyjnej platformy

Bazując na platformie obliczeń chmurowych w trybie Platform + Service, Inspur może zapewnić m.in. szybką alokację usług cloud computing, standardowy, otwarty interfejs API oraz konwergencję z zaawansowanymi technologiami i produktami w branży, dostarczając wydajne, niezawodne i wysokodostępne usługi, aby stworzyć otwartą, konwergentną, bezpieczną i innowacyjną platformę cloud computing.

Niskie koszty i wysoka wydajność

Rozwiązanie oparte na standardach open source gwarantuje niskie koszty i wysoką wydajność.